آموزش PDMS

 

آموزش PDMS

آموزش PDMS

آموزش PDMS – آموزش PDMS – آموزش PDMS – آموزش PDMS

شرکت نفتا با به کار گیری مدرسین مجرب در صنعت نفت , گاز و پتروشیمی اقدام به برگذاری دوره های آموزش PDMS ماژولهای مختلف نرم افزار PDMS می نماید.
دوره های آموزش PDMS که توسط این شرکت بر گذار می شوند عبارتند از:
آموزش ماژول Design در دو دوره مقدماتی و پیشرفته
دوره آموزش PDMS ماژول Admin
دوره آموزش PDMS تعریف Spec. وکاتالوگ
دوره آموزش PDMS Draft
آموزش PDMS ماژول Design در دو دوره مقدماتی و پیشرفته
• دوره مقدماتی شامل آموزش PDMS مدل کردن Piping و Equipment و همچنین طریقه تهیه نقشه های Isometric می باشد. (۲۵ ساعت)
• دوره پیشرفته شامل آموزش PDMS مدل کردن Structure , HVAC و Electrical می باشد (۲۵ ساعت)
• امکان برگذاری دوره کامل آموزش PDMS از مقدماتی تا پیشرفته نیز بر مبنای درخواست مراجعه کنندگان وجود دارد.(۴۰ ساعت)
• دوره های آموزش PDMS  به صورت خصوصی (تا ۵ نفر), نیمه خصوصی (تا ۱۰ نفر) و گروهی (تا ۲۰ نفر) بر مبنای در خواست مراجعه کنندگان محترم برگذاز می شود.
• حق التدریس دوره های  آموزش PDMS خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های آموزش PDMS نیمه خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های گروهی آموزش PDMS  برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
دوره آموزش ماژول Admin
• دوره مذکور شامل آموزش تعریف پروژه ؛ تعریف Data Base های مورد نیاز, آموزش ارتباط بین Data Base ها و تعریف دسترسی و همچنین رفع اشکالات احتمالی بوجود آمده خواهد بود
• مدت زمان مورد نیاز حهت دوره مذکور ۱۰ ساعت می باشد
• حق التدریس دوره های خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های نیمه خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های گروهی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید..
دوره آموزش تعریف Spec. وکاتالوگ
• این دوره شامل آموزش نحوه تعریف Spec.ها در PDMS با کمک Catview و همچنین ساخت Special Item ها با کمک ماژول Paragon می باشد.
• مدت زمان مورد نیاز حهت آموزش استفاده از Catview 15 ساعت می باشد.
• مدت زمان مورد نیاز جهت آموزش ساخت Special Item ها ۱۵ ساعت می باشد.
• حق التدریس دوره های خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های نیمه خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های گروهی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.

دوره آموزش Draft
این دوره شامل آموزش تهیه نقشه های Piping Plan با کمک نرم افزار PDMS می باشد. در این دوره نحوه تهیه Plan , Section زدن , Detail گرفتن از یک قسمت خاص نقشه, اندازه گذاری و Tag زدن می باشد.
مدت زمان دوره ۲۵ ساعت می باشد.
• حق التدریس دوره های خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های نیمه خصوصی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید.
• حق التدریس دوره های گروهی برای هر ساعت حضور مدرس : تماس بگیرید..
این شرکت همچنین دوره های فوق تخصصی Admin Draft و Admin Isodraft را نیز بر مبنای در خواست مراجعه کنندگان محترم برگذار می کند.
ضمنا به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه حضور در این دوره اعطا خواهد شد.

 

پاسخ دهید